Pogoji uporabe

Pogoji uporabe
To stran (www.ford-ranger.si) vzdržujeta Mayer Group d.o.o. in Summit motors Ljubljana (v nadaljevanju SML). Z vstopom na to stran sprejemate spodaj navedene pogoje uporabe ali morebitne dodatne pogoje uporabe, navedene ob posameznih vsebinah in se zavezujete, da jih boste ustrezno spoštovali. Pogoji uporabe se lahko spremenijo kadarkoli brez predhodnega obvestila, zato vam svetujemo, da pogoje uporabe preberete vsakič, ko obiščete to spletno stran. Prav tako se lahko spremenijo vse ali katerakoli vsebina na strani www.ford-ranger.si.

Splošni pogoji
Trudimo se, da so na naši strani čimbolj sveži in točni podatki.
Ford nenehno išče poti za razvoj novih tehnologij, oblikovnih in produkcijskih rešitev. Prizadeva si za razvoj svojih avtomobilov. Zato si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov, opreme, cen in barv. Najnovejše tehnične podatke, opremo in ceno vozil boste izvedeli pri svojem trgovcu. Podatki o hitrosti ali zmogljivosti so zgolj tehnični podatki in se ne smejo upoštevati kot vzpodbuda za nevarno vožnjo izven zakonsko določenih hitrostnih omejitev.
Vsi podatki o porabi goriva so v skladu z direktivo 93/116/EC. Izračunani so bili na podlagi enakega testnega cikla kot se uporablja pri uradni klasifikaciji vrednosti izpušnih plinov. Ob običajni uporabi vozila se izmerjeni podatki o porabi goriva lahko razlikujejo od izmerjenih. Izračunan rezultat je odvisen od tehnike vožnje, cestnih in prometnih razmer, okoljskih faktorjev in stanja vozila. Če soodstopanja prevelika, se prosimo obrnite na svojega serviserja.

Pravice intelektualne lastnine
Vse pravice so pridržane. Informacije, gradiva, ki so na kakršenkoli način objavljene na teh straneh (na primer vsebine, članki, avdiovizalna dela, slikovni material in podobno) so zaščitene z avtorskimi in drugimi pravicami intelektualne lastnine. Blagovne oziroma storitvene znamke, ki so na kakršenkoli način vključene na teh straneh, so varovane s predpisi o industrijski lastnini. Kopiranje, reproduciranje, ponovno objavljanje ali posredovanje kateregakoli teksta, slike, grafike, logotipa, ikone, gumba ali dela prej naštetega za komercialne namene in javne objave ni dovoljeno brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani Mayer Group d.o.o. ali SML.
Uporabnik lahko uporablja vsebine, ki so objavljene na teh straneh izključno za svojo osebno rabo, v nespremenjeni obliki. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene.
Mayer Group d.o.o. in SML si pridržujeta pravico, da uporabita za svoje potrebe, za objavo na spletni strani ali v kakršnikoli drugi obliki, tudi v reklamne namene, ves material posredovan preko te strani, vključno s teksti in slikovnim materialom. Ford in SML si pridržujeta pravico do pregleda, korekcije in zavrnitve predloženih materialov.

Omejitev odgovornosti in odstopanja
Trudimo se zagotavljati, da so informacije na naši strani kar najbolj točne, popolne in aktualne. Z uporabo te strani, se strinjate s pogoji uporabe, ki začnejo veljati ob vašem prvem obisku spletne strani.
Ne zagotavljamo vam, da so podatki v vsakem trenutku točni in popolni, niti ne moremo zagotoviti, da bo stran delovala nemoteno in brez napak, ali da sta stran in strežnik brez virusov.
V nobenem primeru Mayer Group d.o.o. ali SML ne odgovarjata za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletne strani (informacij ali predstavitve produktov na tej spletni strani) ali nezmožnosti uporabe le-te.
Navedeno velja tudi za morebitne cene izdelkov ali storitev, ki so lahko samo informativne narave in ne predstavljajo ponudbe Forda ali njegovih pogodbenih partnerjev.
Če ni med pogoji uporabe nikjer drugače določeno, ne odgovarjamo za nobene terjatve povezane z delovanjem ali razpoložljivostjo te spletne strani.

Blagovne znamke
Vsa imena, slikovni material in logotipi, ki identificirajo Ford, so Fordova lastninska pravica. Vse ostale blagovne znamke, produkti in imena podjetij, ki se pojavljajo na tej spletni strani so last vsakega posameznega imetnika. Ford ne dovoljuje njihove uporabe
nobeni tretji osebi. Vsaka uporaba teh blagovnih znamk, predstavlja prekršitev pravic lastnika blagovne znamke.

Zunanje povezave
Mayer Group d.o.o. ali SML ne odgovarjata za nobene zunanje povezave na ali iz uradne Fordove strani. Vsaka zunanja stran, ki jo obiščete tako, da kliknete na povezavo, je zunaj območja kontrole Mayer Group d.o.o. ali SML in jo obiskujete na lastno odgovornost.

Zavrnitev programske opreme
Programska oprema, ki jo lahko namestite na svoj računalnik s te spletne strani, je bila preverjena in testirana v vseh fazah priprave. Vendar vam priporočamo, da tako kot pri vsaki novi programski opremi, najprej zaženete protivirusni program. Priporočamo tudi, da pred namestitvijo nove programske opreme na svoj računalnik pripravite varnostno kopijo trdega diska svojega računalnika. Mayer Group d.o.o. in SML ne odgovarjata za morebitne težave, poškodbe ali/in izgubo podatkov v vašem računalniškem sistemu, ki bi lahko nastale med uporabo te programske opreme. Pred namestitvijo katerekoli programske opreme se posvetujte s svojim vzdrževalcem računalniške mreže.

Končne določbe
Če se ugotovi za kateregakoli od pogojev uporabe, da je nezakonit ali neveljaven glede na zakone, ki veljajo v Sloveniji, ga je potrebno izločiti iz pogojev uporabe. Vsi ostali pogoji uporabe ostanejo v veljavi in so zavezujoči.
Mayer Group d.o.o. in SML si pridržujeta pravico do spremembe kateregakoli pogoja ob kateremkoli času, sprememba bo objavljena na spletni strani. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.
Če se s pogoji uporabe ne strinjate, morate takoj zapustiti spletno stran.